00K7898 IBM REF

00K7898 - IBM 35/70GB DLT7000 SE/SCSI INT REF
Blue Goose Systems

Popular IBM Parts

Part #: 00K7898
Mfg: IBM
Cond: REF

Description: IBM 70.00GB SCSI-68 5.25 FH

Part #: 00K7898
Mfg: IBM
Cond: REF

Description: 35/70GB DLT 7000 INTERNAL SCSI TAPE LIBRARY WHITE

Part #: 00K7898
Mfg: IBM
Cond: REF

Description: 35/70GB DLT 7000 INTERNAL SCSI TAPE LIBRARY WHITE